A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż środków trwałych.

29.06.2015

Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie
ul. Kwiatowa 3, 89-422 Sypniewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących środków trwałych:

Przetarg odbędzie się w budynku mechanizacji ZSCKR w Sypniewie dnia 17.07.2015 r. o godzinie 10.00.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium do dnia 17.07.2015 r. do godziny 9.00 w kasie ZSCKR.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy albo żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje cenę nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Do ceny wywoławczej doliczany będzie 23 % VAT.
Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę nabycia środka na wskazany przez ZSCKR rachunek bankowy.
Wadium złożone przez referentów, który nie wygrali licytacji, zostaną zwrócone bezpośrednio po zakończeniu licytacji.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z przetargu poszczególnych pozycji lub do unieważnienia całego postępowania przetargowego.
Sprzęt można oglądać 15-16.07.2015 r., w godzinach 10.00-13.00.

Osoby uprawnione do kontaktu:
• Maciej Rozpłoch tel. 509 708 049
• Roman Ciepłuch tel. 661 313 955

Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 29.06.2015

Dokument oglądany razy: 460
« inne aktualności