Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Ochrona Danych Osobowych

Właściwe funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych nie jest możliwe się bez wykorzystywania danych osobowych. Wiąże się to z koniecznością przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, które w Polsce obowiązują już od ponad dwudziestu lat. Od 25 maja 2018 r. wszystkie szkoły i placówki oświatowe są związane nowymi przepisami unijnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych , zwanego dalej „RODO”, w tym m.in. zobowiązane są do:

  • spełnienia względem osób, których dane dotyczą, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO,
  • zabezpieczenia danych osobowych przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby dane te nie były udostępniane osobom nieupoważnionym oraz aby dane te były chronione przed zniszczeniem albo utratą (np. poprzez szyfrowanie danych, pseudonimizację , zapewnienie integralności i poufności danych),
  • respektowania praw osób, których dane są przetwarzane, np. udzielania informacji co do celów, sposobów, źródeł, zakresu przetwarzania danych osobowych, spełniania żądań sprostowania, uaktualnienia albo uzupełnienia czy też czasowego wstrzymania ich przetwarzania,
  • wyznaczenia inspektora ochrony danych, co opisane zostało w art. 37 RODO.

Poniżej znajdziecie Państwo pełną informację stanowiącą tzw. obowiązek informacyjny skierowany do:Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 28.07.2020
Podpisał: Marian Basa
Dokument z dnia: 12.01.2019
Dokument oglądany razy: 1 846