Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia

Sypniewo, data 16.11.2023r.

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie, informuje o wyborze partnera projektu dofinansowanego z UE.
Działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, (Dz.U. z 2022r., poz. 1079 ze zm.), informuję, że został dokonany wybór partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, w celu przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach konkursu dla Działania 08.17 Kształcenie zawodowe programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 o nr FEKP.08.17-IZ.00-062/23 , którego Liderem będzie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie

Jako Partner wybranym został podmiot: Project HUB sp.z o.o.
ul. Cienista 3
60- 587 Poznań DodOpublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 16.11.2023
Podpisał: Marian Basa
Dokument z dnia: 13.03.2019
Dokument oglądany razy: 11 017