Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...

Pokaż aktualności z roku:

Nabór na wolne stanowisko pracy - główna księgowa

09.10.2017

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie ul. Kwiatowa 3, 89-422 Sypniewo (woj. kujawsko-pomorskie) ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy dla głównego księgowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie wymiar etatu: 1 na podstawie umowy o pracę.

Szczegóły w menu Konkursy - nabór na wolne stanowisko.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż środków trwałych

21.03.2017

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie, ul. Kwiatowa 3, 89-422 Sypniewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących środków trwałych będących na wyposażeniu warsztatu stolarskiego szkoły.

Środek trwały Cena wywoławcza Wadium
WYRÓWNIARKA typ DSZA-40, Żefam Żnin, rok prod. 1997,
nr fabr. 783
3600 zł 360 zł
PIŁA TAŚMOWA typ D-19, Warema Opole, rok prod. 1965,
nr fabr. 1569
1800 zł 180 zł
FREZARKA dolnowrzecionowa typ FD-1, Fabryka Maszyn do Drewna Gorzów Wielkopolski,
rok prod. 1990 zł, nr fabr. 7748

7000 zł
700 zł
PIŁA TARCZOWA typ OPSA, Rema Reszel, rok prod. 1971,
nr fabr. 2235
3000 zł 300 zł

Przetarg odbędzie się w budynku ZSCKR w Sypniewie dnia 13.04.2017 r. o godzinie 10:00.


Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium do dnia 13.04.2017 r. do godziny 9:00 w sekretariacie ZSCKR.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy albo żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje cenę nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
Do ceny wywoławczej nie jest doliczany podatek VAT.

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę nabycia środka na wskazany przez ZSCKR rachunek bankowy.
Wadium złożone przez referentów, którzy nie wygrali licytacji, zostaną zwrócone bezpośrednio po zakończeniu licytacji.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu którejkolwiek z ofert.

Sprzęt można oglądać w dniach 11-12.04.2017 r., w godzinach 10:00-13:00 bądź na stronie internetowej www.zsckrsypniewo.pl


Osoby uprawnione do kontaktu:
Maciej Rozpłoch tel. 509 708 049
Roman Ciepłuch tel. 661 313 955Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 04.08.2021
Podpisał: Szymon Grabinski
Dokument z dnia: 27.02.2011
Dokument oglądany razy: 9 045